Over

Ter ere van haar vijfenzeventigste verjaardag is de studievereniging van Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek, de VSV ‘Leonardo da Vinci’, gestart met een uniek project. Het doel:

De jeugd van Nederland inspireren en enthousiasmeren voor de ruimtevaart en daarbij de impact van de  ruimtevaart op onze samenleving benadrukken. 

Om dit te realiseren heeft de vereniging de intentie een CubeSat met educatieve doeleinden in een baan om de aarde te brengen. Het hierbij behorende educatieve lesprogramma zal vele scholieren van basis- en middelbaar onderwijs in Nederland de mogelijkheid bieden om met ruimtevaart in aanraking te komen. Op deze manier geven wij als vereniging iets terug aan de
maatschappij ter viering van het lustrum van de VSV.

Met het oog op de omvang van dit project is er een commissie opgericht die de CubeSat en het daarbij horende educatieve lesprogramma tot realisatie zal brengen. De commissie, bestaande uit 16 studenten, is opgedeeld in 3 teams, ieder met een eigen verantwoordelijkheid: Team Development, Team Educatie en Team Finance.

Door COVID19 is de Project Outline niet meer representatief voor de staat van het project; deze zal t.z.t. geupdatet worden