Onderwijs

Om het hoofddoel van het project te realiseren, ‘de Nederlandse jeugd inspireren’, zal een educatief programma worden gerealiseerd. Dit is de taak van Team Educatie. Er worden educatieve modules ontwikkeld voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

Voor het basisonderwijs werken we samen met de Universiteit Utrecht, Wetenschapsknooppunt Zuid-Holland, International School Delft en het Science Centre (TU Delft).

Drie educatieve modules voor basisscholen zijn ontwikkeld door bachelor studenten onderwijswetenschappen van de Universiteit Utrecht. Deze modules bestaan ​​uit drie theoretische lessen en een practicum met de thema’s: het zonnestelsel, satellieten en het leven van een astronaut.

Wetenschapsknooppunt Zuid-Holland heeft ons in 2019 geholpen met de ontwikkeling van een ontwerpwedstrijd voor kinderen in groep 5 en 6. De leerlingen van de basisschool konden nadenken over wat ze in de ruimte wilden onderzoeken. Geleid door een interactieve presentatie kwamen ze satellieten en hun toepassingen tegen. Het winnende idee van deze wedstrijd was een spel in de ruimte en dit is geïmplementeerd in onze satelliet.

In januari 2019 hebben we een presentatie gegeven over satellieten en ons project aan de International School Delft aan PYP-6 en PYP-7 leerlingen. We hebben deze presentatie gebruikt om erachter te komen wat kinderen over ruimte willen leren en op welke inhoud we ons moeten richten bij de ontwikkeling van de educatieve modules voor basisscholen.

Voor het voortgezet onderwijs zal het educatieprogramma voor de bovenbouw studenten gebaseerd zijn op een zogenaamde ‘NLT’-module, die we zullen maken en waarin ons project zal worden opgenomen. Voor de jongere studenten zal een nieuwe ‘pre-NLT’-module worden ontwikkeld. Ook in dit geval wordt samengewerkt met verschillende experts op het gebied van onderwijs. Op dit moment wordt contact gelegd met Netherlands Space Office, ESERO, Techniek Pact en Bureau NLT.